1. Betalingscondities

Bij een regulier lesjaar ontvangen het lesgeld in 10 termijnen. Wij vragen u hiervoor zelf een automatische overboeking te maken. De betalingsgegevens ontvangt u na inschrijving.Als wij praten over een jaar, praten we over 35 lesweken. Er zijn 10 betalingsmaanden per jaar.

Bij een cursus maken we specifieke afspraken over de betalingsmomenten.

2. Afmelden

We gaan er vanuit dat de deelnemer zich afmeldt bij de docent of via info@koorstelling.nl.

3. Opzeggen

Voor het opzeggen van de groepslessen geldt normaalgesproken een opzegtermijn van één maand. Als de leerling aan een productie deelneemt, geldt er een opzegtermijn vanaf twee maanden vóór de eerste voorstelling.

4. Toestemming gebruik audiovisueel materiaal

Met het aanmelden van een deelnemer voor de theaterlessen geeft u toestemming dat Stichting Koorstelling het door hun gemaakte foto-, beeld- en geluidsmateriaal van de aangemelde deelnemer mag gebruiken voor promotionele doeleinden en daarmee mag verspreiden, al dan niet zelf of via derden.