1. Betalingscondities

Bij aanmelding geef je op voor welke optie je kiest: maandelijkse termijnen of het lesbedrag ineens.

2. Afmelden

We gaan er vanuit dat als een deelnemer een keer onverhoopt niet kan komen, dat de deelnemer zich afmeldt bij de docent of via info@koorstelling.nl.

3. Opzeggen

Voor het opzeggen van de groepslessen geldt normaalgesproken een opzegtermijn van één maand. Als de leerling aan een productie deelnemen, geldt er een opzegtermijn vanaf drie maanden vóór de eerste voorstelling.

4. Toestemming gebruik audiovisueel materiaal

Met het aanmelden van een deelnemer voor de theaterlessen geeft de deelnemer toestemming dat Stichting Koorstelling het door hun gemaakte foto-, beeld- en geluidsmateriaal van de aangemelde deelnemer mag gebruiken voor promotionele doeleinden en daarmee mag verspreiden, al dan niet zelf of via derden.